قوانین ومقررات

/قوانین ومقررات
قوانین ومقررات2018-09-16T21:14:09+03:30

قوانین ومقررات لوله بازکنی

 

قوانین استفاده از این سایت به شرح ذیل می باشد:

توجه: شرایط و قوانین سایت به منزله سند و هرگونه استفاده کاربری از سایت و تماس با تلفن درج شده در سایت و یا ارسال اطلاعات از طریق فرم های سایت و یا استفاده از محتوای مندرج در سایت، و همچنین ثبت شماره خود و درخواست شماره ارائه دهنده گان خدمات فنی تماما به معنای قبول و امضای مفاد سند می باشد که همانند امضای دست نویس واجد و دارای اعتبار خواهد بود و امضا کننده را به مفاد سند ملتزم می نماید.

تمامی طرفین ذیل ماده ده قانون مدنی توافق و تراضی نمودند که کلیه مواد ذیل را خوانده تفهیم قرائت و تراضی نموده و با ثبت درخواست در سایت مسئولیت آن را میپذیرند.

کاربر سایت متعهد می شود تا هیچ گونه درخواست انجام موارد فنی و غیر فنی که قانون انجام آنرا منع کرده است را نداشته باشد و همچنین در مواقعی که انجام یک خدمت فنی، نیاز به اخذ مجوزهای قانونی داشته باشد، کاربر متعهد به دریافت و ارائه ی آن ها به شخص ارائه دهنده ی خدمات فنی پیش از شروع به کار می باشد و در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از عدم رعایت موارد ذکر شده، مسئولیت عواقب مربوطه با کاربر می باشد.

درخواست کارت عضویت اتحادیه یا استعلام از ایران لوله(https://iranloleh.com)فاکتور دارای مشخصات، تلفن و آدرس، مطابقت مدارک شناسایی ارائه دهنده خدمات فنی مراجعه کننده به شما و مواردی از این قبیل که به سلامت فنی و فردی، قانونی و موارد مشابه و … مربوط میشود الزامی بوده و جهت ایمنی و امنیت شماست.

تسویه حساب منوط به اتمام کار، رضایت کاربر از انجام کار و دریافت فاکتور دارای مشخصات با تلفن و آدرس می باشد.

مبلغ دستمزد بر اساس قیمت اتحادیه مربوطه و با ارائه فاکتور و یا توافق بین دو طرف میباشد، و مرجع صالح در این باب اتحادیه و مراجع قانونی مربوطه میباشد.

کاربران و ارائه دهندگان خدمات فنی محترم؛ کلیه موارد فوق در جهت حفظ اخلاق، سلامت و امنیت جان و مال شما و اشخاص ثالث میباشد و رعایت کامل شرایط ذکر شده و مسئولیت عدم رعایت هر یک از موارد فوق با خود شماست و مدیر و عوامل سایت ایران لوله هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارند.

حل اختلاف

قرارداد فوق از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، کاربر و ارائه دهنده خدمات فنی تلاش خواهند کرد تا اختلاف خود را به صورت مسالمت آمیز و از طریق تعیین داور مرضی الطرفین تعیین شده حل و فصل نمایند. در صورت عدم موفقیت،  اختلاف از طریق مراجعه به مراجع قضایی حل وفصل خواهد شد.

بنا به صلاح دید سیستم رضایت سنجی ایران لوله بعد از اتمام کار اقدام به تماس با کاربران نموده و نتایج عملکرد نیروهای فنی را جویا میشود و مجاز است این نتایج را جهت بهبود کیفیت در همه جوانب از قبیل حسن خلق , ایمنی کار , تخصص , بروز بودن دانش و لوازم کار و قیمت و … را از کاربر دریافت، سنجیده و نتیجه را در سایت به نمایش بگذارد.

مجوز استفاده از هر سایتی در فضای مجازی منوط به خواندن و درک و قبول شرایط و قوانین آن سایت است. شما با  استفاده از سایت ایران لوله یا هر یک از زیر مجموعه های آن موافقت و تراضی خود را  اعلام می دارید کلیه موارد بالا را با دقت خوانده، درک کرده و پذیرفته اید و التزام به رعایت مفاد آن دارید.

استفاده از سایت “ایران لولـــــه” به منزله ی خواندن، درک و پذیرش موارد فوق است.

تماس با ایران لوله